Đăng nhập  Đăng kí  Quên MK        
 
9/6/2011 10:24:41 AM
Từ 1-10, miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 120 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 20/CP của Chính phủ về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm: đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; đất trồng cây hằng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; đất làm muối; đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo; đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho một số đối tượng như hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp...

Thông tư cũng quy định giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hằng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.
(  Theo Người Lao Động  )
Tin liên quan:
Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản - Phát Triển Nhà Thành Phố (HDReal)
Lầu I - Tòa nhà SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7 | Tel:(84.8) 54120555 - Fax: (84.8) 54120550
Website: www.hdreal.com.vn | Email: info@hdreal.com.vn