Đăng nhập  Đăng kí  Quên MK        
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỆ THỐNG  
Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản - Phát Triển Nhà Thành Phố (HDReal)  
Công ty liên kết  Cổ đông sáng lập Công ty con  
Công ty CP Đức Khải 25
Ngân Hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM (HDBank)
Công ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Phát Triển Nhà Nam Sài Gòn (HDRealtor)
 
Công ty CP Sài Gòn -Cam Ranh
Công ty TNHH Bất Động Sản Thanh Phong (TPG)
Công ty TNHH Sài Gòn Hồ Cóc
 
Công ty CP Du Thuyền Nam Sài Gòn
Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Lâm Viên
   
Công ty CP ĐT Phát Triển Nhà Bè
Công ty CP Địa Ốc Phú Long
   
Công ty CP GT BD Dáng Việt
Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House)
   
Công ty Phát Triển Căn Hộ Hướng Công Viên (GVC)
   

 

Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản - Phát Triển Nhà Thành Phố (HDReal)
Lầu I - Tòa nhà SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7 | Tel:(84.8) 54120555 - Fax: (84.8) 54120550
Website: www.hdreal.com.vn | Email: info@hdreal.com.vn