Đăng nhập  Đăng kí  Quên MK        
 
11/4/2011 11:53:44 AM
Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng Số: 48/2010/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2010
11/3/2011 4:43:29 PM
Nghị định 12/2009/NĐ-CP "Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình"
10/13/2011 2:12:40 PM
Thông tư 12/2011/TT-BXD ngày 01/09/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

10/13/2011 2:09:23 PM
Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
10/6/2011 12:04:25 PM
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ số 12/2011/TT-BXD
10/6/2011 12:02:51 PM
Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2011 số 552/QĐ-BXD ban hành ngày 13/5/2011

Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản - Phát Triển Nhà Thành Phố (HDReal)
Lầu I - Tòa nhà SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7 | Tel:(84.8) 54120555 - Fax: (84.8) 54120550
Website: www.hdreal.com.vn | Email: info@hdreal.com.vn