Đăng nhập  Đăng kí  Quên MK        
 
9/6/2011 10:24:41 AM
Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 120 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 20/CP của Chính phủ về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
7/23/2011 10:55:21 AM
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/03/2003
7/23/2011 10:54:27 AM
Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

7/23/2011 10:48:04 AM
Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
7/23/2011 10:47:05 AM
Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/205/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
7/23/2011 10:43:43 AM
Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 26/05/2007 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản - Phát Triển Nhà Thành Phố (HDReal)
Lầu I - Tòa nhà SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7 | Tel:(84.8) 54120555 - Fax: (84.8) 54120550
Website: www.hdreal.com.vn | Email: info@hdreal.com.vn